X

کارگاه آموزشی آشنایی با مولفه های سبک زندگی در حوزه خانواده براساس قران-97/04/19
تاریخ ایجاد : 1397/4/21 11:43:0


خانه آموزش های شهروندی سرای محله امانیه در روز سه شنبه مورخ 19 تیر ماه 1397 در ساعت 10 الی 12 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با مولفه های سبک زندگی در حوزه خانواده براساس قرآن در سرای محله امانیه نمود. در این کارگاه توجه به روابط خانوادگی به عنوان یکی از مسائل مهم مورد بحث قرار گرفت و در زمینه نقش اساسی خانواده در آرامش فردی و اعتلای شخصیت افراد براساس آموزه های اسلامی صحبت شد، هدف از برگزاری این کارگاه انتخاب سبک زندگی درست و دفاع و محافظت از سبک زندگی صحیح در خانواده می باشد.  

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.