X

کارگاه آموزشی آسمان آبی زمین پاک با محوریت پسماند-97/04/12
تاریخ ایجاد : 1397/4/17 15:57:0


خانه آموزش های شهروندی سرای محله امانیه در روز سه شنبه مورخ 12 تیر ماه 1397 در ساعت 10 الی 12 با همکاری کارشناس بازیافت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آسمان آبی زمین پاک با محوریت مدیریت و کاهش تولید پسماند برای مراجعین و شهروندان امانیه در سرای محله امانیه نمود. در این کارگاه در ابتدا به اهمیت جداسازی و تفکیک زباله های خشک پرداخته شد و سپس در خصوص نحوه های جمع آوری و تحویل زباله های خشک صحبت شد و در زمینه تحویل مخزن های بازیافت به منازل و مجتمع های پرواحد اطلاع رسانی شد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.