X

کارگاه آموزش کامپیوتر -97/04/07
تاریخ ایجاد : 1397/4/10 14:24:0


خانه رفاه و خدمات اجتماعی سرای محله امانیه در مورخه 07/04/1397  در راستای مشارکت در فعالیت های آموزشی نسبت به برگزاری کلاس آموزشی موبایل و کامپیوتر توسط جناب آقای کیانی مهر  اقدام کرد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.