X

کارگاه سرود-97/03/28
تاریخ ایجاد : 1397/4/5 15:52:0


در روز دوشنبه در تاریخ 28 خرداد 97 از طرف خانه هنر و ادبیات امانیه کارگاه سرود با حضور اعضای این کانون برگزار گردید، هدف از برگزاری کارگاه فوق ضمن بهینه سازی اوقات فراغت ارتقای مهارت هنری در مخاطبان بوده است.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.