X

کارگاه آموزشی نقاشی با رنگ روغن-97/03/05
تاریخ ایجاد : 1397/3/19 16:1:0


خانه رفاه و خدمات اجتماعی سرای محله امانیه در تاریخ 05/03/1397 با هدف بسترسازی ظرفیت های محله ای و با رویکرد مشارکت در برنامه های آموزشی نسبت  به برگزاری کلاس آموزشی نقاشی با رنگ روغن توسط جناب آقای شاهرخی  اقدام کرد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.