X

کارگاه آموزشی نقاشی-97/03/09
تاریخ ایجاد : 1397/3/20 12:45:0


در روز پنج شنبه در تاریخ 9 خرداد 97 از طرف خانه هنر و ادبیات امانیه کارگاه نقاشی در سرای محله امانیه برگزار گردید هدف از برگزاری برنامه فوق ارتقای مهارت هنری در هنرجویان بوده است.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.