X

مسابقه تنیس روی میز-97/03/8
تاریخ ایجاد : 1397/3/20 10:19:0


خانه ورزش و تفریحات سالم در روز سه شنبه مورخ 97/3/8 خرداد ماه مسابقه تنیس روی میز را در مرحله مقدماتی در مدرسه ابتدایی والعصر برای دانش آموزان مدرسه پسرانه والعصر و گروه سنی 10 تا 12 سال برگزار نمود. و در انتها جوایزی به برندگان اهدا گردید.

    

 

 

 

 

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.