X

جلسه کانون سالمندان-97/03/01
تاریخ ایجاد : 1397/3/19 14:31:0


جلسه کانون سالمندان در خصوص سطح ارتقای سالمندان محله کلاسی در خصوص ارتقای سطح سلامت سالمندان در سرای محله امانیه بدین منظور برگزار گردید.که در این کلاس راجع به چگونگی چکاپ های دوره ای که درسنین بالا باید انجام شود تا سلامت خود را بتوان حفظ کرد صحبت شد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.