X

مانور آشنایی با خاموش کننده ها و خطرات چهارشنبه آخرسال-96/12/22
تاریخ ایجاد : 1396/12/27 9:50:0


خانه دوام و ایمنی سرای محله امانیه در تاریخ 22 اسفند96 اقدام به برگزاری مانور آشنایی با خاموش کننده ها و آشنایی با خطرات چهارشنبه آخر سال در دبیرستان پسرانه والعصر نمود . در این مانور که با حضور کارشناس آتش نشانی برگزار گردید ،ابتدا در خصوص آسیب های ناشی از مواد محترقه و موارد مشابه سالهای گذشته توضیحاتی ارائه شد سپس در جهت آشنایی دانش آموزان با نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی مانور خاموش نمودن آتش انجام شد .

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.