X

کلاس کمک های اولیه(انواع خونریزیها)-1396/11/23
تاریخ ایجاد : 1396/11/25 11:23:0


خانه دوام و ایمنی سرای محله امانیه در تاریخ 15 /11/96 جلسه چهارم کلاس کمک های اولیه را برگزار نمود  .  موضوع  این جلسه در خصوص انواع خونریزیها ، علائم خونریزیها و نکاتی که در زمان اندازه گیری فشارخون باید در نظر داشت بود . درانتهای جلسه روش استفاده از دستگاه فشار خون آموزش داده شد .

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.