X

کارگاه آموزشی جایگاه پژوهش در مطالعات شهری و اجتماعی-96/09/25
تاریخ ایجاد : 1396/9/29 12:40:0


خانه پژوهش با همکاری آموزش های شهروندی امانیه در روز شنبه مورخ  25 آذر ماه 1396 در ساعت 10 الی 12 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان جایگاه پژوهش در مطالعات شهری و اجتماعی به مناسبت روز پژوهش در دبیرستان شهدای هسته ای نمود. در این کارگاه ضمن مروری بر تعاریف و ویژگی های ارائه شده از پژوهش، به طبقه بندی آن در دسته های مختلف پرداخته شد، فرایند و کارکرد پژوهش برای دانش آموزان معرفی گردید در خصوص مهارتهای بین فردی و ارتباطی که روش های ارتباط موثر با دیگران را شامل می شود صحبت شد و بر اهمیت و نقش آن به عنوان یکی از محورهای مهم در پیشرفت و توسعه کشور تاکید شد . هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی با جایگاه پژوهش و تقویت روحیه پرسشگری و پژوهش در دانش آموزان بوده است.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.