X

مانور آشنایی با خاموش کننده ها -96/05/28
تاریخ ایجاد : 1396/5/30 11:54:0


دوام و ایمنی سرای محله امانیه با هدف آموزش مقابله در مواقع بحرانی مانور آشنایی با خاموش کننده ها  نحوه استفاده از آنها را برای کارکنان سرای محله امانیه برگزار نمود . در این مانور ابتدا انواع خاموش کننده ها برای شرکت کنندگان توضیح داده شد و بعد بصورت عملی آموزش داده شد .

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.