X

آشنایی با قران و مفاهیم قرانی-96/05/18
تاریخ ایجاد : 1396/5/19 11:41:0


در روز چهارشنبه در تاریخ 18 مرداد 96 از طرف خانه فرهنگی قران کارگاه آموزشی آسشنایی با قران و مفاهیم قرانی و چگونگی تمسک جستن به قران در هنگام بروز مشکلات و رسیدن به ارامش توضیحاتی ارایه گردید.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.