X

نفاشی -96/03/10
تاریخ ایجاد : 1396/3/16 14:35:0


مسئول خانه خانه خدمات اجتماعی  سرای محله امانیه در تاریخ 10/3/96 کارگاه هنری آموزش نقاشی رنگ روغن با حضور  استاد شاهرخی  برای افراد شرکت کننده کار آفرین  برگزار گردید. این کلاس درهفته دو  جلسه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 11 تا 15 در دورهای چهار جلسه ای برگزار می گردد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.