X

کلاس آموزشی مدیریت مصرف منابع -95/4/26-منبع خبر:خانه آموزش های شهروندی
تاریخ ایجاد : 1395/4/26 8:47:0


خانه آموزش های شهروندی سرای محله امانیه در تاریخ 20 تیر ماه 95 کلاس آموزشی مدیریت مصرف منابع را با هدف " اصلاح الگوی مصرف آب " در سرای محله امانیه برگزار کرد .در این کلاس آموزشی " موارد هدر رفت آب " , " ابزار کاهنده خروجی آّب " و" موارد استفاده مجدد از آب های دور ریز " مورد بررسی قرار گرفت .

print
rating
  نظرات