X

کلاس کاشت گیاه-95/2/18-منبع خبر:خانه آموزش های شهروندی
تاریخ ایجاد : 1395/2/18 12:31:0


واحد آموزش های شهروندی ناحیه 2، با هدف آشنایی دانه های گیاهان- فواید گل ها و درختان در تمیزی هوا- چگونگی نگهداری از گیاهان اقدام به برگزاری کارگاه در مورد آسمان آبی و زمین پاک – کاشت گیاه در هفته دوم اردیبهشت ماه کرد که در این کارگاه در مورددانه های گیاهان- فواید گل ها و درختان در تمیزی هوا- چگونگی نگهداری از گیاهان – کاشت دانه گیاه توضیح داده شد


print
rating
  نظرات