X

کارگاه نقاشی برای کودکان و نوجوانان -94/5/3-منبع خبر:خانه هنر و ادبیات
تاریخ ایجاد : 1394/5/3 15:44:0


در مورخ3/5/1394  خانه هنر و ادبیات سرای محله امانیه کارگاه  نقاشی برای کودکان و نوجوانان برگزار گردید . در این کلاس با گفتن داستان در مورد موضوع نقاشی صحبت شد و بعد از گفتن داستان نقاشی در مورد این موضوع کشیده شد.print
rating
  نظرات