X

جلسه کار گروه امور خدمات رفاهی
تاریخ ایجاد : 1392/5/20 12:7:0

سرای محله امانیه در راستای راه اندازی کارگروه تخصصی امور خدمات رفاهی در تاریخ بیستم مردادماه جلسه‌‌ای را برگزار نمود


در این جلسه بحث و بررسی در مورد شیوه‌های آموزشی برای اهالی محله در خصوص تامین رفاه هرچه بیشتر آنان صورت پذیرفت
print
rating
  نظرات