X

آموزش نویسندگی،1393/07/08،منبع خبر: خانه پژوهش
تاریخ ایجاد : 1393/7/8 19:41:0

خانه  پزوهش  سرای محله امانیه در تاریخ 8 مهر ماه 1393 از ساعت 10:30 الی 13جلسه سیزدهم کلاس نویسندگی را در سرای امانیه برگزار نمود. در این جلسه ادامه مکاتب ادبی رومانتیسم توضیح داده شد . در ادامه داستان جلسه پیش با عنوان سرقت بانک خواند ه و توسط مدرس اشکال گیری شد . در انتها برای جلسه بعد موضوع "وقتی که من می خواستم بنویسم " انتخاب شد .print
rating
  نظرات