X

همایش ستاد مدیریت بحران،1393/06/11،منبع خبر: مسئول خانه دوام و ایمنی
تاریخ ایجاد : 1393/6/11 11:31:0

مسئول خانه دوام و ایمنی سرای محله خبر از شرکت در همایش ستاد بحران دادند.


جلسه در روز 9 شهریور ساعت 10 در سوله بحران واقع در پارک ملت با تلاوت قرآن آغاز وبا بیانات ریس ستاد جناب آقای مهندس گودرزی ادامه یافت . هدف از تشکیل جلسه آشنایی با اهداف ستاد در زمان بحران ونحوه مدیریت در زمان بحران با آموزش مردم بومی محلی قبل از رسیدن نیروهای امدادی دولتی واهمیت زیاد تشکیل گروه های دوام و تعامل افراد گروه باستاد وادامه آموزشهای تکمیلی برای  اعضای گروه دوام وهمچنین گزارش امکانات که به اعضای گروه در راستای همکاری داده خواهد شد وهمچنین داشتن کانتر ها در بعضی از نقاط شهر وگذاشتن ابزارهای مورد نیاز در زمان بحران واجازه استفاده از این ابزار متعلق به اعضای گروه دوام می باشد


print
rating
  نظرات