X

کلاس حافظ شناسی،1393/04/11
تاریخ ایجاد : 1393/4/11 14:6:0


مسئول خانه کتاب بیان نمودند:


خانه کتاب سرای امانیه در تاریخ 9 تیر ماه 1393 در محل سرا اقدام به برگزاری جلسه حافظ شناسی نمود . در این جلسه شرکت کنندگان به قرائت اشعار حافظ پرداختند و آقای دکتر بیانی خوانش ایشان را تصحیح نمودند. در ادامه مدرس شرکت کنندگان را به جستجو در معانی توصیه نمودند و استفاده از فرهنگ در یافتن معانی ، در نتیجه رسیدن به خوانش درست اشعار . کلاس از ساعت 14:30 الی 16:30   برگزار شد.


print
rating
  نظرات