X

آموزش اریگامی
تاریخ ایجاد : 1393/3/28 13:41:0

در مورخ 1393/03/28 خانه تسنیم سرای محله امانیه روز چهارشنبه از ساعت 11 تا 12:30 در راستای فعالیت های هنری اداره امور بانوان و با هدف غنی سازی اوقات فراغت کودکان اقدام به برگزاری کلاس اریگامی نمود این کلاس در چهار جلسه برگزار خواهد شد. دردومین جلسه جناب آقای دهخدا به عنوان مدرس به آموزش لیوان ساده , قو ساده و بمب آبی به کودکان پرداختند.


print
rating
  نظرات