X

جشن شعبان و کارگاه حافظ شناسی
تاریخ ایجاد : 1393/3/13 13:54:0

مدیر سرای محله امانیه در روز سه‌شنبه 1393/03/13 اعلام نمودند:

در روز دوشنبه جشنی به مناسبت ماه مبارک شعبان در سرای محله امانیه برگزار  گردید. در قسمتی از این مراسم، در مورد اشعار  و شناخت حافظ بحث و تبادل نظر به عمل آمدشد.
در پایان از شرکت کنندگان با شیرینی و آب میوه پذیرایی گردید.
ساعت برگزاری جشن: 14 تا 17


 k
 k

print
rating
  نظرات