X

کیفیت سایت را در اطلاع رسانی چطور ارزیابی می کنید ؟آیا از برنامه‌های اجرایی سرای محله امانیه رضایت دارید؟
آیا از کلاس‌های آموزشی سرای محله رضایت دارید؟
آیا سرای محله امانیه، نیازهای فرهنگی شما را تامین می‌کند؟
ثبت نظر  مشاهده نتیجه