X

نام و نام خانوادگی گروه مرجعیت محدوده فعالیت
مهدی مهدیزاده معتمد محلی کشور
حبیب سلیم پور منتخب محلی شهر تهران
امید نورانی مدیر/معتمد محلی منطقه سه
ثریا شریف دینی مدیر/منتخب محلی ناحیه دو
هادی حسینزاده مدیر ناحیه دو
زهرا سالمی مدیر/منتخب محلی محله
علی روزبهانی مدیر/ایثارگر محله
معصومه درویش مدیر/ایثارگر محله
نسرین السادات موسوی مدیر محله
سیدحسین حجت مشهور/منتخب محلی محله
میثم حاجی خداکرم مشهور/ایثارگر محله
ریحانه مومن زاده مشهور محله
طاهره حدادی مشهور محله
اسدالله بدیعی منتخب محلی/معتمد محلی محله
محسن نجم آبادی منتخب محلی/معتمد محلی محله
محمد کاشیها منتخب محلی/معتمد محلی محله
حوا اسماعیلی منتخب محلی/معتمد محلی محله
امرالله خط بخش منتخب محلی/ایثارگر محله
محمدحسین نوروزی منتخب محلی محله
معصومه سرهنگی منتخب محلی محله
محمدرضا صدقی منتخب محلی محله
آسیه نوروزی منتخب محلی محله
امیرعباس ابوالفتحی منتخب محلی محله
احمدعلی مسعودی منتخب محلی محله
رامینا رحمانی معتمد محلی محله
احمد فکری دریانی معتمد محلی محله
ابراهیم کریمی معتمد محلی محله
رقیه تقیزاده معتمد محلی محله
اکرم محمدی معتمد محلی محله
فرج محمودی معتمد محلی محله
سیدعبدالعلی کهبحدی معتمد محلی محله
پری آزادگان ایثارگران محله
ستاره شیرینزاده ایثارگران محله
محمد فراهانی ایثارگران محله
فرزانه دانشور ایثارگران محله
زهرا سمیعی ایثارگران محله
سید مصطفی مصطفوی
مدیر سرای محله محله
مینا افخمی پژوهشگر محله محله
دهنوی کارشناس فناوری اطلاعات محله محله